Intevit Euromix Besi Katkı Yemi

Besi sığırlarının yaşam dönemleri boyunca artan ihtiyaçlarının ve dengeli beslenmeleri için gerekli olan tüm vitamin ve mineral ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması amacıyla hazırlanmış yem katkı maddesidir.

Yararları
- Yemden yararlanmayı artırır.
- Kuru madde alımını artırır.
- Canlı ağırlık artışını artırır.
- Karkas kalite ve verimini artırır.
- Rumen mikroflora gelişimini artırır.
- Asidosis, timpani ve pika (toprak yalama) problemlerini önler.
- Yem geçişlerinde kolay adaptasyonu sağlar.

Intivit Euromix'in 10 kg'daki Besin Madde İçeriği
VITAMIN A IU 12.000.000
VITAMIN D3 IU 2.000.000
VITAMIN E mg 20.000
VITAMIN B1 mg 1.000
VITAMIN B2 mg 3.000
NICOTIN AMID B3 mg 30.000
VITAMIN B6 mg 500
VITAMIN B12 mg 20
FOLIC ACID mg 1.000
D-BIOTIN H2 mg 200
MANGAN (Mn) mg 50.000
DEMIR (Fe) mg 50.000
ÇİNKO-O (Zn) mg 50.000
BAKIR (Cu) mg 10.000
İYOT (I) mg 800
KOBALT (Co) mg 150
SELENYUM (Se) mg 150
MAGNEZYUM (Mg) mg 50.000
PORTAKAL AR. (134) mg 5.000
FOSFOR mg 54.000
NACL mg 100.000
ANTİOKSİDAN mg 15.000